Viziunea școlii

" Împreună dezvoltăm potențialul fiecărui elev, pentru o educație de calitate! "

Misiunea școlii

Școala noastră își propune să formeze tineri receptivi, sociabili, care să dețină cunoștințe temeinice, deprinderi și capacități de adaptare, să promoveze valori și practici democratice necesare pentru o integrare cu succes în comunitate și pe piața muncii.